Stocks-00175.HK-Geely Automobile Holdings Ltd

00175.HK Geely Automobile Holdings Ltd

12.82 -0.16 (-1.23%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường mở
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.98
Trong Ngày 12.78 - 13.40
Trong 52 Tuần 8.27 - 19.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)78.86M
Lợi nhuận trong 1 năm-22.72%
Beta-0.0399
Vốn hóa thị trường131.14B
Hệ số P/E27.45
Doanh thu138.74B
EPS0.4751
Cổ tức (Lợi suất)0.21 (1.63%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202227/10/202206/01/202310.0012.0014.0016.0018.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Sheng Yue Gui, MBA
Nhân viên 44,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Geely Automobile Holdings Ltd increased tính đến 18.31% và có tổng là 122.46B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.65% đến 5.09B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.63 đến N/A.
00175.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
11.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.67%
Biên Hoạt động
0.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.01%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
126.26B
110.44B
103.51B
122.46B
Lợi nhuận Gộp
23.85B
16.67B
13.02B
15.89B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
16.1B
8.52B
4.48B
N/A
Thu nhập Ròng
15.01B
9.37B
6.11B
5.09B