StocksPetroChina Co Ltd00857.HK

00857.HK

PetroChina Co Ltd

3.2451 0.0599 (1.88%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường mở
Giao dịch
S
3.2451
B
3.2649