Stocks-00981.HK-Semiconductor Manufacturing International Corporation

00981.HK Semiconductor Manufacturing International Corporation

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Semiconductor Manufacturing International Corporation giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
113.16B
Phạm vi trong ngày
14.00
-
14.36
Phạm vi 52 tuần
13.84
-
25.66
Khối lượng (3 tháng)
32.69M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
20.6
Doanh thu
49.61B
Bài viết đã Ghim
eToro Team
📢 MARKET EVENTS UPDATE 📢 Take note of the market hours adjustments during the Lunar New Year - February 9, 12 and 13th, 2024. 🕒 👉 Eve of Lunar New Year - February 9th, 2024 ➡STOCKS & ETFs: Hong Kong Stock Exchange will have an early close at 4:00 UTC. ➡INDICES: $HKG50 Index will also have an... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
Xem thêm bình luận2 trên 3
null
.
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
61
Môi trường
58
Xã hội
39
Quản trị

Mọi người cũng đã mua