Stocks-01093.HK-CSPC Pharmaceutical Group Ltd

01093.HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd

9.62 -0.16 (-1.64%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.62
Trong Ngày 9.51 - 9.83
Trong 52 Tuần 6.94 - 10.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)46.29M
Lợi nhuận trong 1 năm16.61%
Beta0.1154
Vốn hóa thị trường114.64B
Hệ số P/E17.24
Doanh thu35.85B
EPS0.558
Cổ tức (Lợi suất)0.2 (2.08%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/06/202225/08/202208/11/20227.007.508.008.509.009.5010.0010.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Cui Long Zhang
Nhân viên 24,746

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CSPC Pharmaceutical Group Ltd increased tính đến 19.83% và có tổng là 33.59B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.67% đến 6.86B. Tài sản ròng increased tính đến 18.52% đến 32.82B và EPS increased từ 0.49 đến 0.57.
01093.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.58%
Biên Hoạt động
22.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.52%
12/16
12/16
12/16
03/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
3.47B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
1.98B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
787.48M
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
640.83M