Stocks-01128.HK-Wynn Macau Ltd

01128.HK Wynn Macau Ltd

6.7798 0.3095 (4.78%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.7798
Trong Ngày 6.5801 - 6.9995
Trong 52 Tuần 2.9456 - 7.7800
Khối lượng Trung bình (3 tháng)21.5M
Lợi nhuận trong 1 năm9.00%
Beta-0.0581
Vốn hóa thị trường35.6B
Hệ số P/E13.24
Doanh thu4.9B
EPS-1.2728
Cổ tức (Lợi suất)0.77 (11.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/20224.00005.00006.00007.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Craig S. Billings, MBA
Nhân viên 12,250

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Wynn Macau Ltd increased tính đến 64.04% và có tổng là 6.86B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.23% đến -5.18B. Tài sản ròng decreased tính đến 98.22% đến -10.02B và EPS increased từ -1.39 đến -1.00.
01128.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-42.22%
Biên Lợi nhuận Ròng
-34.06%
Biên Hoạt động
-77.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.20%
09/16
12/16
03/17
06/17
Tổng Doanh thu
5.3B
7.11B
8.25B
8.55B
Lợi nhuận Gộp
2.58B
3.85B
4.98B
5.19B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
145.68M
674.58M
1.18B
1.2B
Thu nhập Ròng
-66.71M
361.57M
803.74M
798.92M