StocksBYD Co Ltd01211.HK

01211.HK

BYD Co Ltd

243.38 -11.99 (-4.70%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
243.38
B
244.02