Stocks-01336.HK-New China Life Insurance Co Ltd

01336.HK New China Life Insurance Co Ltd

20.12 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó20.12
Trong Ngày 19.59 - 20.22
Trong 52 Tuần 12.02 - 24.63
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.32M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.06%
Beta-0.0762
Vốn hóa thị trường63.17B
Hệ số P/E5.45
Doanh thu259.73B
EPS3.7153
Cổ tức (Lợi suất)1.687653 (8.39%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Quan Li
Nhân viên 34,434

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của New China Life Insurance Co Ltd increased tính đến 15.40% và có tổng là 267.42B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.16% đến 18.02B. Tài sản ròng increased tính đến 10.06% đến 133.34B và EPS increased từ 5.15 đến 5.77.
01336.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
6.80%
Biên Hoạt động
4.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.56%
12/18
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
34.73B
57.06B
46.36B
47.29B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
249M
3.92B
8.25B
2.74B