Stocks-02313.HK-Shenzhou International Group

02313.HK Shenzhou International Group

77.58 4.64 (6.36%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó72.94
Trong Ngày 73.24 - 77.73
Trong 52 Tuần 52.92 - 162.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.77M
Lợi nhuận trong 1 năm-48.64%
Beta0.033
Vốn hóa thị trường109.51B
Hệ số P/E25.8
Doanh thu31.51B
EPS2.8233
Cổ tức (Lợi suất)1.63 (2.10%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Guan Lin Huang
Nhân viên 95,820

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Shenzhou International Group increased tính đến 11.05% và có tổng là 28.74B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.85% đến 4.06B. Tài sản ròng increased tính đến 5.11% đến 33.99B và EPS decreased từ 3.82 đến 2.70.
02313.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
21.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.25%
Biên Hoạt động
12.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.70%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
24.81B
25.7B
25.88B
28.74B
Lợi nhuận Gộp
7.83B
7.8B
8.08B
6.98B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
5.28B
5.61B
6.08B
4.31B
Thu nhập Ròng
5.32B
5.62B
5.71B
4.06B