Stocks-02688.HK-ENN Energy Holdings Ltd

02688.HK ENN Energy Holdings Ltd

114.33 -0.60 (-0.52%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó114.93
Trong Ngày 113.03 - 115.93
Trong 52 Tuần 74.99 - 134.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.73M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.87%
Beta0.0848
Vốn hóa thị trường130.31B
Hệ số P/E15.18
Doanh thu133.23B
EPS7.6076
Cổ tức (Lợi suất)2.75 (2.41%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202213/01/202380.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Xiao Jing Wu, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ENN Energy Holdings Ltd increased tính đến 39.45% và có tổng là 112.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 31.60% đến 10.84B. Tài sản ròng increased tính đến 20.22% đến 51.56B và EPS increased từ 6.26 đến 8.27.
02688.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
12.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.45%
Biên Hoạt động
7.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.96%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
71.89B
79.58B
80.48B
112.22B
Lợi nhuận Gộp
11.03B
12.77B
13.31B
16.94B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
7.1B
8.1B
9.01B
10.97B
Thu nhập Ròng
4.52B
7.78B
8.24B
10.84B