Stocks-03690.HK-Meituan Class B

03690.HK Meituan Class B

0 0 (0%)
Giao dịch

Meituan Class B giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
420.29B
Phạm vi trong ngày
66.15
-
68.15
Phạm vi 52 tuần
61.06
-
151.37
Khối lượng (3 tháng)
42.86M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
35.51
Doanh thu
291.7B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
58
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
54
Môi trường
50
Xã hội
67
Quản trị