StocksChina International Capital Co03908.HK

03908.HK

China International Capital Co

14.61 0.22 (1.53%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
14.61
B
14.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.61
Trong Ngày 14.29 - 14.73
Trong 52 Tuần 13.01 - 23.73
Khối lượng Trung bình (3 tháng)9.4M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.42%
Beta0.0833
Vốn hóa thị trường67.58B
Hệ số P/E5.46
Doanh thu29B
EPS2.5618
Cổ tức (Lợi suất)0.1827 (1.25%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202223/05/202201/08/202214.0016.0018.0020.0022.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Zhao Hui Huang
Nhân viên 13,557

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China International Capital Co decreased tính đến 22.74% và có tổng là 36.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 61.46% đến 12.99B. Tài sản ròng increased tính đến 30.55% đến 103.65B và EPS decreased từ 1.80 đến N/A.
03908.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.00%
Biên Hoạt động
48.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.55%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
6.17B
7B
10.29B
6.85B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
3.77B
2.95B
4.05B
2.05B