StocksChina Molybdenum Co Ltd03993.HK

03993.HK

China Molybdenum Co Ltd

3.1153 0.0599 (1.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3.1153
B
3.1447

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.0554
Trong Ngày 3.0654 - 3.1652
Trong 52 Tuần 2.9955 - 5.5600
Khối lượng Trung bình (3 tháng)25.09M
Lợi nhuận trong 1 năm-33.43%
Beta0.0447
Vốn hóa thị trường65.78B
Hệ số P/E7.98
Doanh thu216.67B
EPS0.3858
Cổ tức (Lợi suất)0.0713 (2.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202214/09/20223.25003.50003.75004.00004.25004.50004.7500
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wholesale Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Rui Wen Sun
Nhân viên 11,472

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Molybdenum Co Ltd increased tính đến 66.36% và có tổng là 209.54B. Thu nhập ròng increased tính đến 120.94% đến 6.15B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.12 đến N/A.
03993.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.56%
Biên Hoạt động
8.86%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.49%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
49.83B
57.64B
54.74B
55.48B
Lợi nhuận Gộp
2.87B
N/A
N/A
4.49B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.37B
-142.43B
4.02B
3.92B
Thu nhập Ròng
1.66B
1.08B
2.2B
3.48B