Stocks-0688.HK-China Overseas Land & Investment

0688.HK China Overseas Land & Investment

11.30 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

China Overseas Land & Investment giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
124.33B
Phạm vi trong ngày
10.98
-
11.30
Phạm vi 52 tuần
10.64
-
21.82
Khối lượng (3 tháng)
17.52M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
5.51
Doanh thu
188.15B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
70
Môi trường
61
Xã hội
41
Quản trị

Mọi người cũng đã mua