StocksChina Longyuan0916.HK

0916.HK

China Longyuan

11.91 0.34 (2.94%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
11.91
B
11.95

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.91
Trong Ngày 11.51 - 12.01
Trong 52 Tuần 11.21 - 20.13
Khối lượng Trung bình (3 tháng)15.76M
Lợi nhuận trong 1 năm-10.25%
Beta-0.0086
Vốn hóa thị trường103.43B
Hệ số P/E14.09
Doanh thu37.98B
EPS0.8759
Cổ tức (Lợi suất)0.1126 (0.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202217/05/202226/07/202212.0014.0016.0018.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Alternative Power Generation
Tổng Giám đốc Điều hành Jian Tang
Nhân viên 8,053

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Longyuan increased tính đến 39.21% và có tổng là 44.84B. Thu nhập ròng increased tính đến 27.51% đến 7.72B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 0.66 đến 0.92.
0916.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.88%
Biên Hoạt động
38.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.37%
12/16
03/17
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
7.58B
6.85B
14.23B
12.69B
Lợi nhuận Gộp
1.86B
2.39B
N/A
5.25B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.86B
2.39B
N/A
5.04B
Thu nhập Ròng
1.17B
1.48B
1.82B
3.32B