StocksChina Construction Bank0939.HK

0939.HK

China Construction Bank

4.5132 0.1398 (3.20%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.5132
B
4.5368

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.5132
Trong Ngày 4.3934 - 4.5332
Trong 52 Tuần 4.3634 - 6.2100
Khối lượng Trung bình (3 tháng)193.47M
Lợi nhuận trong 1 năm-17.64%
Beta0.0077
Vốn hóa thị trường1.1T
Hệ số P/E3.06
Doanh thu1.63T
EPS1.4407
Cổ tức (Lợi suất)0.349 (7.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/04/202206/07/202213/09/20224.50004.75005.00005.25005.50005.75006.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Gui Ping Liu, PhD
Nhân viên 351,252

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Construction Bank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 19.15% đến 366.30B. Tài sản ròng increased tính đến 13.04% đến 3,148.85B và EPS decreased từ N/A đến 1.44.
0939.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
24.37%
Biên Hoạt động
28.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.08%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
95.07B
86.21B
107.96B
87.7B