Stocks-1088.HK-China Shenhua

1088.HK China Shenhua

23.12 0.60 (2.66%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.12
Trong Ngày 22.37 - 23.22
Trong 52 Tuần 17.74 - 27.63
Khối lượng Trung bình (3 tháng)24.75M
Lợi nhuận trong 1 năm26.62%
Beta0.03
Vốn hóa thị trường459.96B
Hệ số P/E8.16
Doanh thu404.36B
EPS2.8376
Cổ tức (Lợi suất)3.125 (13.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Coal
Tổng Giám đốc Điều hành Zhi Ren Lv, EMBA
Nhân viên 77,872

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Shenhua increased tính đến 54.13% và có tổng là 404.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 48.77% đến 73.53B. Tài sản ròng increased tính đến 7.89% đến 549.52B và EPS increased từ 2.03 đến 3.13.
1088.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.79%
Biên Hoạt động
24.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.92%
09/21
12/21
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
106.97B
124.6B
96.91B
97.24B
Lợi nhuận Gộp
29.67B
36.77B
34.65B
35.15B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
26.69B
N/A
30.92B
31.45B
Thu nhập Ròng
20.56B
14.8B
30.83B
27.25B