Stocks-1109.HK-China Resources Land

1109.HK China Resources Land

23.31 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

China Resources Land giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
167.58B
Phạm vi trong ngày
22.97
-
23.51
Phạm vi 52 tuần
20.32
-
39.79
Khối lượng (3 tháng)
12.94M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.77
Doanh thu
234.05B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

25
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
55
Môi trường
65
Xã hội
42
Quản trị

Mọi người cũng đã mua