StocksAgricultural Bank of China1288.HK

1288.HK

Agricultural Bank of China

2.5677 0.0100 (0.39%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2.5677
B
2.5823

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.5677
Trong Ngày 2.5577 - 2.5777
Trong 52 Tuần 2.4978 - 3.1270
Khối lượng Trung bình (3 tháng)105.2M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.17%
Beta0.0663
Vốn hóa thị trường906.46B
Hệ số P/E3.46
Doanh thu1.45T
EPS0.7495
Cổ tức (Lợi suất)0.1986 (7.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202223/05/202201/08/20222.50002.60002.70002.80002.90003.00003.1000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 455,174

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Agricultural Bank of China decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 19.91% đến 291.58B. Tài sản ròng increased tính đến 12.11% đến 2,619.48B và EPS increased từ 0.66 đến 0.78.
1288.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
21.49%
Biên Hoạt động
25.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.85%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
68.12B
77.6B
66.48B
86.84B