StocksCGN Power Co Ltd1816.HK

1816.HK

CGN Power Co Ltd

1.8184 0.0200 (1.11%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.8184
B
1.8316

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.8184
Trong Ngày 1.8084 - 1.8284
Trong 52 Tuần 1.6685 - 2.5380
Khối lượng Trung bình (3 tháng)28.35M
Lợi nhuận trong 1 năm8.33%
Beta0.0033
Vốn hóa thị trường91.4B
Hệ số P/E7.39
Doanh thu97.09B
EPS0.245
Cổ tức (Lợi suất)0.0843 (4.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Li Gang Gao
Nhân viên 18,248

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CGN Power Co Ltd increased tính đến 22.75% và có tổng là 96.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.08% đến 18.90B. Tài sản ròng increased tính đến 10.07% đến 187.49B và EPS increased từ 0.21 đến 0.23.
1816.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.03%
Biên Hoạt động
28.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.56%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
23.49B
26.64B
26.03B
20.92B
Lợi nhuận Gộp
8.46B
9.02B
6.28B
8.31B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
7.63B
8.11B
4.03B
N/A
Thu nhập Ròng
5.85B
6.26B
2.2B
5.24B