Stocks-2238.HK-Guangzhou Automobile

2238.HK Guangzhou Automobile

5.7613 0.1397 (2.49%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.6216
Trong Ngày 5.6715 - 5.8113
Trong 52 Tuần 4.7229 - 8.4100
Khối lượng Trung bình (3 tháng)19.85M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.14%
Beta0.0114
Vốn hóa thị trường58.68B
Hệ số P/E5.22
Doanh thu108.54B
EPS1.0825
Cổ tức (Lợi suất)0.266092 (4.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Xing Ya Feng, MBA
Nhân viên 96,989

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Guangzhou Automobile increased tính đến 28.51% và có tổng là 91.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 34.17% đến 9.12B. Tài sản ròng increased tính đến 9.91% đến 116.02B và EPS increased từ 0.65 đến 0.88.
2238.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.23%
Biên Hoạt động
-6.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.49%
12/18
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
20.75B
16.32B
15.67B
16.06B
Lợi nhuận Gộp
1.81B
1.75B
295.8M
654.39M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-930.75M
-323.19M
-1.68B
-1.56B
Thu nhập Ròng
1.19B
3.28B
2.48B
1.61B