Stocks-2601.HK-China Pacific Insurance

2601.HK China Pacific Insurance

15.02 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

China Pacific Insurance giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
145.27B
Phạm vi trong ngày
14.70
-
15.12
Phạm vi 52 tuần
12.70
-
26.41
Khối lượng (3 tháng)
12.21M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.72
Doanh thu
389.97B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 56 
58
Môi trường
40
Xã hội
59
Quản trị