Stocks-6185.HK-CanSino Biologics Inc

6185.HK CanSino Biologics Inc

16.10 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

CanSino Biologics Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4B
Phạm vi trong ngày
15.90
-
16.77
Phạm vi 52 tuần
14.76
-
71.99
Khối lượng (3 tháng)
1.29M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.54
Doanh thu
627.77M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 43 
64
Môi trường
73
Xã hội
45
Quản trị

Mọi người cũng đã mua