StocksAmerican Airlines Group IncAAL

AAL

American Airlines Group Inc

16.37 -0.38 (-2.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
16.37
B
16.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.76
Trong Ngày16.08 - 16.74
Trong 52 Tuần15.01 - 26.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)36.51M
Lợi nhuận trong 1 năm3.32%
Beta1.2945
Vốn hóa thị trường10.85B
Hệ số P/E3.15
Doanh thu29.88B
EPS-3.122
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (2.45%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành Doug Parker, MBA
Nhân viên 102,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Airlines Group Inc increased tính đến 72.36% và có tổng là 29.88B. Thu nhập ròng increased tính đến 77.57% đến -1.99B. Tài sản ròng decreased tính đến 6.89% đến -7.34B và EPS increased từ -18.36 đến -3.09.
AAL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
0.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
-10.35%
Biên Hoạt động
-27.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.32%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.03B
4.01B
7.48B
8.97B
Lợi nhuận Gộp
-1.72B
-2.16B
388M
1.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-2.52B
-3.02B
-847M
-395M
Thu nhập Ròng
-2.18B
-1.25B
19M
169M