Stocks-AALB.NV-Aalberts NV

AALB.NV Aalberts NV

38.04 -0.06 (-0.16%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.04
Trong Ngày 37.67 - 38.32
Trong 52 Tuần 30.48 - 59.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)210.62K
Lợi nhuận trong 1 năm-28.71%
Beta0.2314
Vốn hóa thị trường4.22B
Hệ số P/E11.28
Doanh thu3.08B
EPS3.3836
Cổ tức (Lợi suất)1.01 (2.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202208/09/202221/11/202232.5035.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Wiebe Arnold Pelsma
Nhân viên 14,402

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Aalberts NV increased tính đến 14.12% và có tổng là 2.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 194.00% đến 367.80M. Tài sản ròng increased tính đến 20.89% đến 2.18B và EPS increased từ 1.06 đến 3.25.
AALB.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
27.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.15%
Biên Hoạt động
11.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.29%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
2.76B
2.84B
2.61B
2.98B
Lợi nhuận Gộp
532.1M
N/A
434.5M
803.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
289.8M
N/A
224.2M
506.1M
Thu nhập Ròng
240.8M
N/A
125.1M
367.8M