Stocks-AAP-Advance Auto Parts Inc

AAP Advance Auto Parts Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Advance Auto Parts Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.77B
Phạm vi trong ngày
62.96
-
64.34
Phạm vi 52 tuần
47.63
-
152.84
Khối lượng (3 tháng)
1.87M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
20.29
Doanh thu
11.3B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

28
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
59.57

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
54
Môi trường
59
Xã hội
48
Quản trị

Mọi người cũng đã mua