StocksAppleAAPL

AAPL

Apple

161.99 0.66 (0.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
161.99
B
162.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó161.33
Trong Ngày 159.53 - 162.26
Trong 52 Tuần 128.95 - 182.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)89.88M
Lợi nhuận trong 1 năm11.54%
Beta1.2198
Vốn hóa thị trường2.61T
Hệ số P/E26.69
Doanh thu387.54B
EPS6.052
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (0.55%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Tim Cook, MBA
Nhân viên 154,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Apple increased tính đến 33.44% và có tổng là 365.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 64.92% đến 94.68B. Tài sản ròng decreased tính đến 3.44% đến 63.09B và EPS increased từ 3.28 đến 5.61.
AAPL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.33%
Biên Hoạt động
30.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
33.21%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
83.36B
123.95B
97.28B
82.96B
Lợi nhuận Gộp
35.17B
54.24B
42.56B
35.89B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
23.79B
41.49B
29.98B
23.08B
Thu nhập Ròng
20.55B
34.63B
25.01B
19.44B