Stocks-AAT-American Assets Trust Inc

AAT American Assets Trust Inc

28.26 -0.62 (-2.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.89
Trong Ngày 28.07 - 28.57
Trong 52 Tuần 23.83 - 39.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)283.84K
Lợi nhuận trong 1 năm-19.39%
Beta1.1622
Vốn hóa thị trường1.75B
Hệ số P/E41.28
Doanh thu418.4M
EPS0.6998
Cổ tức (Lợi suất)1.28 (4.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202218/01/202325.0026.0027.0028.0029.0030.0031.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Ernest Sylvan Rady
Nhân viên 208

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Assets Trust Inc increased tính đến 4.97% và có tổng là 375.83M. Thu nhập ròng increased tính đến 2.34% đến 36.03M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.45% đến 1.21B và EPS increased từ 0.46 đến 0.47.
AAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.49%
Biên Hoạt động
27.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.44%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
101.75M
101.47M
104.16M
111.02M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
10.33M
13.36M
13.43M
16.21M