Stocks-ABF.L-Associated British Foods

ABF.L Associated British Foods

2234.64 0 (0%)
Giao dịch

Associated British Foods giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
16.78B
Phạm vi trong ngày
2230.65
-
2251.62
Phạm vi 52 tuần
1798.80
-
2481.27
Khối lượng (3 tháng)
858.07K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
16.63
Doanh thu
19.75B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
70
Môi trường
58
Xã hội
40
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh