Stocks-ABF.L-Associated British Foods

ABF.L Associated British Foods

1925.61 -8.48 (-0.44%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư