StocksAbbott LaboratoriesABT

ABT

Abbott Laboratories

120.09 -3.18 (-2.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
120.09
B
120.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó123.27
Trong Ngày118.93 - 121.32
Trong 52 Tuần105.30 - 141.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.73M
Lợi nhuận trong 1 năm5.41%
Beta0.805
Vốn hóa thị trường217.98B
Hệ số P/E30.5
Doanh thu42.31B
EPS4.0417
Cổ tức (Lợi suất)1.82 (1.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202126/10/202106/01/2022120.00125.00130.00135.00140.00145.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Robert B. Ford, MBA
Nhân viên 109,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Abbott Laboratories increased tính đến 8.48% và có tổng là 34.61B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.67% đến 4.45B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 33.00B và EPS increased từ 2.07 đến 2.50.
ABT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.30%
Biên Hoạt động
21.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.33%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
10.7B
10.46B
10.22B
10.93B
Lợi nhuận Gộp
5.69B
6.06B
5.28B
6.51B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.41B
2.11B
1.39B
2.55B
Thu nhập Ròng
2.15B
1.79B
1.19B
2.1B