StocksCredit Agricole S.A.ACA.PA

ACA.PA

Credit Agricole S.A.

8.95 -0.22 (-2.39%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8.92
B
8.95

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.95
Trong Ngày 8.87 - 9.16
Trong 52 Tuần 8.08 - 14.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.88M
Lợi nhuận trong 1 năm-25.10%
Beta0.3056
Vốn hóa thị trường25.67B
Hệ số P/E5.23
Doanh thu52.19B
EPS1.7139
Cổ tức (Lợi suất)1.05 (11.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Philippe Brassac
Nhân viên 77,795

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Credit Agricole S.A. decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 121.78% đến 6.84B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.80 đến N/A.
ACA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.31%
Biên Hoạt động
13.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.26%
06/17
06/17
09/19
12/19
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
1.1B
1.76B