StocksACADIA Pharmaceuticals IncACAD

ACAD

ACADIA Pharmaceuticals Inc

16.36 0.22 (1.36%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.32
B
16.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.36
Trong Ngày 15.84 - 16.60
Trong 52 Tuần 12.29 - 28.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-6.60%
Beta0.7408
Vốn hóa thị trường2.65B
Hệ số P/E
Doanh thu512.4M
EPS-1.2695
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202215.0017.5020.0022.5025.0027.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen R. Davis, CPA
Nhân viên 514

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ACADIA Pharmaceuticals Inc increased tính đến 9.60% và có tổng là 484.15M. Thu nhập ròng increased tính đến 40.38% đến -167.87M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.73% đến 540.89M và EPS increased từ -1.79 đến -1.05.
ACAD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
97.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
-101.81%
Biên Hoạt động
-40.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-48.18%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
131.61M
130.76M
115.47M
134.56M
Lợi nhuận Gộp
124.93M
128.2M
112.52M
131.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-15.3M
-44.66M
-113.02M
-33.65M
Thu nhập Ròng
-14.46M
-43.09M
-113.06M
-34.01M