Stocks-ACB-Aurora Cannabis Inc

ACB Aurora Cannabis Inc

0.4070 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Aurora Cannabis Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
206.69M
Phạm vi trong ngày
0.3800
-
0.4170
Phạm vi 52 tuần
0.3570
-
1.11
Khối lượng (3 tháng)
6.58M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
0.48
Doanh thu
203.84M

Tin tức mới nhất về Aurora Cannabis Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

9
T5
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
0.59

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
33
Môi trường
48
Xã hội
63
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua