StocksAurora Cannabis IncACB

ACB

Aurora Cannabis Inc

1.52 0.17 (12.50%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1.52
B
1.55

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.36
Trong Ngày 1.36 - 1.55
Trong 52 Tuần 1.21 - 8.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.89M
Lợi nhuận trong 1 năm-78.41%
Beta1.3803
Vốn hóa thị trường310.71M
Hệ số P/E38.48
Doanh thu180.06M
EPS-4.5925
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Miguel Martin
Nhân viên 1,761

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021: Doanh thu của Aurora Cannabis Inc decreased tính đến 7.98% và có tổng là 191.16M. Thu nhập ròng increased tính đến 78.01% đến -540.54M. Tài sản ròng increased tính đến 5.40% đến 1.65B và EPS increased từ -25.26 đến -3.18.
ACB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-83.15%
Biên Lợi nhuận Ròng
-368.45%
Biên Hoạt động
-171.09%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-39.86%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
44.47M
47.7M
48.06M
39.82M
Lợi nhuận Gộp
-61.07M
1.38M
-38.91M
-51.11M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-103.3M
N/A
-77.37M
-87.27M
Thu nhập Ròng
-104.97M
-9.43M
-59.61M
-799.12M