ETF-ACWI-iShares MSCI ACWI Index Fund

ACWI iShares MSCI ACWI Index Fund

92.02 -0.73 (-0.79%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó92.75
Trong Ngày 91.64 - 92.65
Trong 52 Tuần 75.55 - 103.18
Lợi nhuận trong 1 năm-8.34%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC