Stocks-ACX.MC-Acerinox SA

ACX.MC Acerinox SA

10.485 0 (0%)
Giao dịch

Acerinox SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.51B
Phạm vi trong ngày
10.235
-
10.464
Phạm vi 52 tuần
8.655
-
10.794
Khối lượng (3 tháng)
867.28K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.63
Doanh thu
7.39B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
13.80

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
67
Môi trường
61
Xã hội
42
Quản trị

Mọi người cũng đã mua