Stocks-AD.NV-Koninklijke Ahold NV

AD.NV Koninklijke Ahold NV

26.205 0 (0%)
Giao dịch

Koninklijke Ahold NV giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
24.26B
Phạm vi trong ngày
26.001
-
26.286
Phạm vi 52 tuần
25.267
-
32.461
Khối lượng (3 tháng)
1.93M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.41
Doanh thu
88.99B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
46
Thấp
Ngành 
Trung bình 53 
33
Môi trường
50
Xã hội
46
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua