Stocks-ADC-Agree Realty Corp

ADC Agree Realty Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Agree Realty Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.78B
Phạm vi trong ngày
57.18
-
58.09
Phạm vi 52 tuần
52.56
-
74.95
Khối lượng (3 tháng)
943.04K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
33.82
Doanh thu
509.86M

Tin tức mới nhất về Agree Realty Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
68.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
42
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 51 
39
Môi trường
49
Xã hội
40
Quản trị

Mọi người cũng đã mua