StocksAnalog Devices IncADI

ADI

Analog Devices Inc

140.75 -3.82 (-2.64%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
140.75
B
141.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó144.58
Trong Ngày 140.18 - 142.66
Trong 52 Tuần 138.34 - 191.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.24M
Lợi nhuận trong 1 năm-16.84%
Beta1.2446
Vốn hóa thị trường74.36B
Hệ số P/E40.04
Doanh thu11.11B
EPS3.6107
Cổ tức (Lợi suất)2.97 (2.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/04/202201/07/202212/09/2022150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Vincent T. Roche
Nhân viên 24,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của Analog Devices Inc increased tính đến 30.61% và có tổng là 7.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.90% đến 1.39B. Tài sản ròng increased tính đến 216.66% đến 37.99B và EPS increased từ 3.28 đến 3.46.
ADI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.36%
Biên Hoạt động
24.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.16%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
2.34B
2.68B
2.97B
3.11B
Lợi nhuận Gộp
908.23M
1.15B
1.69B
1.79B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
191.65M
429.32M
970.81M
1.03B
Thu nhập Ròng
75.69M
280.08M
783.27M
748.99M