StocksAnalog Devices IncADI

ADI

Analog Devices Inc

163.90 0.35 (0.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
163.73
B
164.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó163.90
Trong Ngày160.78 - 164.19
Trong 52 Tuần110.53 - 172.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.2M
Lợi nhuận trong 1 năm41.65%
Beta1.2526
Vốn hóa thị trường60.45B
Hệ số P/E39.12
Doanh thu6.2B
EPS4.1899
Cổ tức (Lợi suất)2.62 (1.60%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Vincent T. Roche
Nhân viên 15,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2020: Doanh thu của Analog Devices Inc decreased tính đến 6.48% và có tổng là 5.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 10.44% đến 1.22B. Tài sản ròng increased tính đến 2.47% đến 12.00B và EPS decreased từ 3.65 đến 3.28.
ADI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
60.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.60%
Biên Hoạt động
31.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.04%
07/20
10/20
01/21
04/21
Tổng Doanh thu
1.46B
1.53B
1.56B
1.66B
Lợi nhuận Gộp
864.66M
918.36M
935.74M
1.03B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
449.7M
482.49M
460.03M
N/A
Thu nhập Ròng
362.67M
386.53M
388.52M
422.91M