Stocks-ADM.L-Admiral Group

ADM.L Admiral Group

1990.51 -21.47 (-1.07%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1990.51
Trong Ngày 1974.53 - 2010.98
Trong 52 Tuần 1690.98 - 3297.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)714.5K
Lợi nhuận trong 1 năm-34.23%
Beta0.0641
Vốn hóa thị trường6.06B
Hệ số P/E15.32
Doanh thu1.49B
EPS1.3072
Cổ tức (Lợi suất)2.23 (11.20%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202218/11/20221800.001900.002000.002100.002200.002300.002400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Milena Mondini de Focatiis
Nhân viên 11,403

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Admiral Group increased tính đến 19.86% và có tổng là 1.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.20% đến 583.30M. Tài sản ròng increased tính đến 25.38% đến 1.41B và EPS increased từ 1.79 đến 1.99.
ADM.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
34.23%
Biên Hoạt động
33.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
30.87%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.27B
1.37B
1.3B
1.56B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
390.5M
428.4M
502M
583.3M