Stocks-ADM-Archer-Daniels-Midland Co

ADM Archer-Daniels-Midland Co

91.71 0.39 (0.43%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.71
Trong Ngày 89.98 - 92.00
Trong 52 Tuần 62.61 - 98.70
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.77M
Lợi nhuận trong 1 năm46.58%
Beta0.8216
Vốn hóa thị trường50.38B
Hệ số P/E12.66
Doanh thu98.73B
EPS7.2446
Cổ tức (Lợi suất)1.6 (1.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Juan Ricardo Luciano
Nhân viên 41,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Archer-Daniels-Midland Co increased tính đến 32.38% và có tổng là 85.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 53.48% đến 2.74B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 3.15 đến 4.79.
ADM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.70%
Biên Hoạt động
3.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.60%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
23.09B
23.69B
27.28B
24.68B
Lợi nhuận Gộp
1.65B
2.5B
2.1B
1.81B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
864M
1.67B
1.29B
993M
Thu nhập Ròng
797M
1.06B
1.24B
1.04B