StocksAdidas AGADS.DE

ADS.DE

Adidas AG

173.24 1.36 (0.79%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
172.98
B
173.34

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó173.24
Trong Ngày 168.11 - 175.16
Trong 52 Tuần 168.11 - 335.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)921.09K
Lợi nhuận trong 1 năm-42.30%
Beta0.0291
Vốn hóa thị trường33.02B
Hệ số P/E16.42
Doanh thu21.27B
EPS10.5224
Cổ tức (Lợi suất)3.35 (1.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/12/202118/02/202203/05/2022180.00200.00220.00240.00260.00280.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Kasper Bo Rørsted, MBA
Nhân viên 61,401

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Adidas AG increased tính đến 3.21% và có tổng là 5.30B. Thu nhập ròng increased tính đến 152.03% đến 310.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.08% đến 6.97B và EPS increased từ 1.05 đến 2.52.
ADS.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.31%
Biên Hoạt động
7.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.82%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
5.08B
5.75B
5.14B
5.3B
Lợi nhuận Gộp
2.63B
2.88B
2.52B
2.65B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
526M
650M
18M
414M
Thu nhập Ròng
387M
479M
123M
310M