Stocks-ADYEN.NV-Adyen NV

ADYEN.NV Adyen NV

0 0 (0%)
Giao dịch

Adyen NV giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
45.71B
Phạm vi trong ngày
1425.46
-
1507.54
Phạm vi 52 tuần
602.10
-
1696.65
Khối lượng (3 tháng)
92.25K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
80.91
Doanh thu
1.74B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 50 
37
Môi trường
49
Xã hội
81
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh