StocksAdyen NVADYEN.NV

ADYEN.NV

Adyen NV

1748.82 -9.20 (-0.52%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1748.82
B
1752.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1758.02
Trong Ngày 1702.87 - 1769.01
Trong 52 Tuần 1147.97 - 2831.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)95.48K
Lợi nhuận trong 1 năm-24.09%
Beta0.1483
Vốn hóa thị trường54.47B
Hệ số P/E114.05
Doanh thu6B
EPS15.4197
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202205/05/202214/07/20221200.001400.001600.001800.002000.002200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Pieter van der Does
Nhân viên 2,180

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Adyen NV increased tính đến 64.65% và có tổng là 6.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 79.96% đến 469.72M. Tài sản ròng increased tính đến 48.62% đến 1.81B và EPS increased từ 8.51 đến 15.17.
ADYEN.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
11.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.76%
Biên Hoạt động
10.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.77%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.65B
2.66B
3.64B
6B
Lợi nhuận Gộp
253.09M
N/A
469.64M
715.58M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
181.84M
2.44B
385.76M
618.28M
Thu nhập Ròng
131.15M
204M
261.02M
469.72M