Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

68.70 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Ameren Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.06B
Phạm vi trong ngày
67.43
-
68.72
Phạm vi 52 tuần
67.21
-
91.04
Khối lượng (3 tháng)
2.11M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.61
Doanh thu
7.93B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
79.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
61
Môi trường
59
Xã hội
48
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua