StocksAmerican Eagle Outfitters IncAEO

AEO

American Eagle Outfitters Inc

9.73 -0.31 (-3.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.69
B
9.75

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.73
Trong Ngày 9.61 - 10.20
Trong 52 Tuần 9.61 - 29.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-62.29%
Beta1.2355
Vốn hóa thị trường1.82B
Hệ số P/E10.82
Doanh thu5.04B
EPS0.8992
Cổ tức (Lợi suất)0.72 (7.40%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202210.0012.0014.0016.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Jay L. Schottenstein, MBA
Nhân viên 40,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của American Eagle Outfitters Inc increased tính đến 33.30% và có tổng là 5.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 300.52% đến 419.63M. Tài sản ròng increased tính đến 31.01% đến 1.42B và EPS increased từ -1.26 đến 2.03.
AEO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.82%
Biên Hoạt động
7.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.08%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
1.27B
1.51B
1.06B
1.2B
Lợi nhuận Gộp
523.58M
441.58M
340.66M
321.85M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
209.69M
91.9M
41.9M
14.01M
Thu nhập Ròng
152.22M
50.43M
31.74M
-42.47M