StocksAmerican Electric Power IncAEP

AEP

American Electric Power Inc

97.95 2.01 (2.10%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
97.84
B
98.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó97.95
Trong Ngày 95.28 - 97.92
Trong 52 Tuần 80.29 - 104.70
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.84M
Lợi nhuận trong 1 năm14.89%
Beta0.5905
Vốn hóa thị trường48.07B
Hệ số P/E17.96
Doanh thu16.78B
EPS5.2105
Cổ tức (Lợi suất)3.08 (3.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202285.0090.0095.00100.00105.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Nicholas K. Akins
Nhân viên 16,688

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Electric Power Inc increased tính đến 12.69% và có tổng là 16.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.27% đến 2.49B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.42 đến N/A.
AEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.29%
Biên Hoạt động
19.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.58%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
3.8B
4.6B
4.1B
4.44B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
1.2B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
832.9M
Thu nhập Ròng
578.2M
796M
538.9M
718.1M