Stocks-AF.PA-Air France-KLM

AF.PA Air France-KLM

1.578 -0.034 (-2.11%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.612
Trong Ngày 1.576 - 1.596
Trong 52 Tuần 1.071 - 4.518
Khối lượng Trung bình (3 tháng)16.35M
Lợi nhuận trong 1 năm-60.39%
Beta-0.2708
Vốn hóa thị trường4.15B
Hệ số P/E5.99
Doanh thu24.1B
EPS-0.2286
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202228/10/202211/01/20231.3001.4001.5001.6001.700
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành Benjamin M. Smith
Nhân viên 76,803

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Air France-KLM increased tính đến 29.10% và có tổng là 14.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 53.49% đến -3.29B. Tài sản ròng decreased tính đến 28.59% đến -6.97B và EPS increased từ -16.56 đến -5.12.
AF.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
-21.13%
Biên Hoạt động
4.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-22.24%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.84B
4.45B
6.71B
8.11B
Lợi nhuận Gộp
524M
-99M
720M
1.29B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
178M
-359M
358M
N/A
Thu nhập Ròng
-127M
-552M
326M
466M