Stocks-AGRO-Adecoagro S.A.

AGRO Adecoagro S.A.

8.50 -0.27 (-3.08%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.50
Trong Ngày 8.41 - 8.87
Trong 52 Tuần 6.90 - 13.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)624.53K
Lợi nhuận trong 1 năm4.90%
Beta0.8746
Vốn hóa thị trường1B
Hệ số P/E5.73
Doanh thu1.2B
EPS1.4823
Cổ tức (Lợi suất)0.317301 (3.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Agricultural Commodities Or Milling
Tổng Giám đốc Điều hành Mariano Bosch
Nhân viên 9,104

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Adecoagro S.A. increased tính đến 28.21% và có tổng là 1.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 12,116.54% đến 130.72M. Tài sản ròng increased tính đến 8.73% đến 1.05B và EPS increased từ 0.00 đến 1.13.
AGRO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.26%
Biên Hoạt động
-2.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.35%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
341.08M
104.56M
406.17M
352.56M
Lợi nhuận Gộp
151.7M
-62.51M
60.43M
24.67M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
101.69M
-99.8M
5.98M
-35.13M
Thu nhập Ròng
58.75M
65.17M
18.11M
22.59M