Stocks-AHT.L-Ashtead Group

AHT.L Ashtead Group

0 0 (0%)
Giao dịch

Ashtead Group giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
22.92B
Phạm vi trong ngày
5204.18
-
5294.05
Phạm vi 52 tuần
4378.42
-
5993.00
Khối lượng (3 tháng)
692.65K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
17.01
Doanh thu
8.46B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 45 
59
Môi trường
60
Xã hội
43
Quản trị

Mọi người cũng đã mua